Поточний номер

Том 38 № 3 (2021): Radiation Diagnostics, Radiation Therapy
"Radiation Diagnostics, Radiation Therapy" issue 3, 2021 cover

Рецензований науково-практичний журнал радіологів України

Опубліковано: 2021-09-17
Переглянути всі випуски

Radiation Diagnostics Radiation Therapy

Рецензований науково-практичний журнал радіологів України

ISSN 2707-0697 (Print)

ISSN 2707-0700 (Online)

Засновано в вересні 2010 р.

Періодичність: 4 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24126-13966 ПР від 05.07.2019

Засновник та видавець: ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор Дикан І.М.

Шеф-редактор Колотілов М.М.

Бабій Я.С., Бабкіна Т.М., Вороньжев І.О., Динник О.Б., Козаренко Т.М., Король П.О., Кушнеров А.І. (Білорусь), Лук’янова І.С., Мірошниченко С.І., Тарасюк Б.А., Федьків С.В., Чехун В.Ф., Чувашова О.Ю., Щербина О.В., Donald F. Schomer (USA), Leo Wolansky (USA),  Rajan Jain (USA)

 

Відповідальний секретар редакції Тєряєва Л.Л.

Комп’ютерна верстка Бумажний В.П.