(1)
Король, П.; Щербіна, О. Діагностична роль рецепторів гастрин-звільняючого пептиду в онкології. RDRT 2021, 21-34.