(1)
Borodinova, O. S. Ехокардіографічна оцінка функції правого шлуночка у пацієнтів після корекції тетради Фалло із збереженням клапана легеневої артерії та із трансанулярною пластикою. RDRT 2018, 39-43.