Редакційний штат

Головний редактор

Дикан Ірина Миколаївна, д-р мед. наук, професор, чл.-кор. НАМНУ, директор ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»

Шеф-редактор

Колотілов Микола Миколайович, д-р біол. наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»

Відповідальний секретар

Тєряєва Л.Л.

Члени редакційної колегії

Бабій Я.С., доктор медичних наук, професор; професор кафедри радіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Бабкіна Т.М., доктор медичних наук, професор; завідуюча кафедрою радіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Вороньжев І.О. , доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри рентгенології і дитячої радіології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Динник О.Б., кандидат медичних наук, головний лікар Медичного центру ТОВ «Інститут еластографії», Президент Української асоціації спеціалістів ультразвукової діагностики

Козаренко Т.М., доктор медичних наук, професор кафедри радіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Король П.О., доктор медичних наук, завідувач відділення радіонуклідної діагностики, Київська міська клінічна,  лікарня № 12, доцент кафедри ядерної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Кушнєров О.І., доктор медичних наук, професор, НДІ онкології і медичної радіології ім. Н.Н. Александрова, Мінськ, Білорусь

Лук’янова І.С., доктор медичних наук, професор, керівник відділу функціональної діагностики ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Мирошниченко С.І., доктор технічних наук, професор, генеральний директор ТОВ «Телеоптік»

Тарасюк Б.А., доктор медичних наук, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»

Федьків С.В., доктор медичних наук, керівник відділу променевої діагностики Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України»

Чехун В.Ф., академік НАН України, директор «Інституту експериментальної патології, онкології, радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України»

Чувашова О.Ю., доктор медичних наук, завідуюча відділом нейрорадіології і радіонейрохірургії « Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

Щербина О.В., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Donald F. Schomer, Chief of Neurosurgery, Professor, Department of Diagnostic Radiology, Department of Diagnostic Imaging, University of Texas, MD, Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA

Leo Wolansky, Professor of Radiology, Department of Radiology, University of Connecticut School of Medicine, Fatmington, USA 

Rajan Jain, Professor of Radiology and Neurosurgery, New York University Ann G. Osborn ASNR International Outreach Professor Program, USA