Про журнал

Рецензований науково-практичний журнал «Лучевая диагностика, лучевая терапия» (ISSN 2307-1184) було засновано у вересні 2010 року.

У 2019 році журнал пройшов перереєстрацію і почав видаватись за новою назвою «Radiation Diagnostics, Radiation Therapy» (свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24126-13966 ПР від 05.07.2019; ISSN 2707-0697 Print, ISSN 2707-0700 Online)

Засновник і видавець – ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» (рік заснування інституту – 1999), а також Асоціація клінічної та академічної радіології України (рік заснування – 2017).

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу: КВ № 24126-13966 ПР від 05.07.2019.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 4 номери на рік (щоквартальний). Обсяг – 10-11 умов. друкованих аркушів або 92 друкованих сторінки, тираж – 300 примірників.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 6.11.2014 р № 1279 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук.

В Інтернеті представлений з 2012 року на порталі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал індексується в наукометричних базах, каталогах і бібліотеках: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Український реферативному журналі «Джерело», система GoogleScholar, ВІНІТІ РАН.

Видання орієнтоване на широке коло фахівців – лікарів променевої діагностики: рентгенологів, фахівців з комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, лікарів ультразвукової діагностики, променевих терапевтів і хірургів, а також лікарів практично всіх медичних і медико-біологічних спеціальностей, які використовують радіологічні технологи в щоденній практиці, в першу чергу, онкологів, нейрохірургів, ортопедів, травматологів, оториноларингологів, педіатрів.

Рубрики журналу:

 • оригінальні дослідження
 • огляди
 • огляди з власними клінічними спостереженнями
 • лекції
 • методики
 • радіологічна фармакологія
 • клінічні спостереження
 • пост-процесинг
 • дискусії
 • методологія пошуку технічних рішень
 • актуальна тема
 • портфоліо
 • звіти та нормативні документи
 • діяльність установ НАМНУ
 • персоналії
 • хроніка

Журнал виходить за графіком: №4 – до 15 січня, №1 – до 15 квітня, №2 – до 15 липня, №3 – до 15 жовтня.