Варіанти розташування шлунку при різних типах вродженої діафрагмальної кили у плода

  • Г.О. Гребініченко ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
  • І.Ю. Гордієнко ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
  • О.М. Тарапурова ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
Ключові слова: вроджена діафрагмальна кила, вроджені вади розвитку, герніація печінки, позиція шлунку

Анотація

Мета – представити детальну характеристику типових варіантів розташування шлунку при лівобічній вродженій діафрагмальній килі у плода відносно основних топографічних орієнтирів грудної клітки і черевної порожнини, та
визначити зв’язок між розташуванням шлунку і анатомічними варіантами патології.

Матеріал і методи. Проведено аналіз даних 235 ультразвукових досліджень 157 плодів, як пацієнтів, з лівобічною діафрагмальною килою, що були обстежені в 2007-2020 рр.

Результати. В 3 випадках (1,91 %) ідентифікація шлунку та визначення його розташування було неможливим. В решті 154 випадків мали місце наступні типові варіанти позиції шлунку: інтраабдомінальна (22,73 %), інтраторакальна медіальна (12,99 %) та медіальна коса (4,55 %), центрально-вентральна (21,43 %), поперечна (16,23 %), центрально-дорсальна (5,19 %), ретрокардіальна (5,84 %), паравертебральна (2,6 %), лівобічна паракостальна (1,3 %), і лівобічна псевдоанатомічна (7,14 %). При абдомінальній локалізації шлунку в 74,3 % відзначалось зрушення його пілоричного відділу вниз до сечового міхура, в 17,1 % в динаміці вагітності відбулась зміна позиції шлунку на інтраторакальну. Герніація печінки реєструвалась в 14,3 % при інтраабдомінальній позиції шлунку, в 87,5 % при центрально-дорсальній, в 100 % при центрально-вентральній, поперечній, ретрокардіальній, паравертебральній та лівобічній паракостальній. Печінка не визначалась в грудній клітці при медіальній позиції шлунку, ідентифікація печінки була ускладненою при косій медіальній позиції.

Висновки. Визначено типові анатомічні варіанти розташування шлунку та інших гернійованих абдомінальних органів в грудній клітці плодів з лівобічною діафрагмальною килою. Запропонована класифікаційна система анатомічних варіантів лівобічної діафрагмальної кили з акцентом на локалізацію шлунку дозволить покращити точність пренатального ультразвукового діагнозу, а також проводити індивідуалізоване прогнозування постнатальних перспектив. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-08-18
Як цитувати
Гребініченко, Г., Гордієнко, І., & Тарапурова , О. (2020). Варіанти розташування шлунку при різних типах вродженої діафрагмальної кили у плода. Radiation Diagnostics, Radiation Therapy, (2), 7-17. https://doi.org/10.37336/2707-0700-2020-2-1
Розділ
Оригінальні дослідження